Samorząd Uczniowski Śl.TZN

 Samorząd Szkolny Śl.TZN

Opiekunowie:

Pani Katarzyna Ostrowska
Pan Grzegorz Pinkowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego Śl.TZN

Przewodniczący - ADRIAN BOŻEK, klasa 3a

Zastępca Przewodniczącego- ZUZANNA PIEKARCZYK, klasa 3d

 

 

Zebrania Samorządu Uczniowskiego: każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 10.25

Obowiązkowy udział przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich oddziałów!

Problematykę zebrań przedstawiciele Samorządów Klasowych omawiają w swoich klasach na najbliższej lekcji wychowawczej i przekazują do wiadomości „Biuletyn Informacyjny”

Dyżury Samorząd Uczniowski pełni: wtorek i czwartek w godz. 10.25 – 10.40 w sali 2d

 

 

 

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy