Lekarz Medycyny Pracy

Medycyna Pracy

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Śl.TZN winni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

stopka