ZADANIA w projekcie

 

SOS_2 SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS – REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku wykonano zadania związane z:

  1. doradztwem zawodowym dla uczniów,
  2. kursem SEP dla uczniów,
  3. kursem AutoCAD podstawowym oraz Inventor podstawowym dla uczniów,
  4. kursem AutoCAD + Inventor dla nauczycieli,
  5. kursem operator maszyn skrawających (CNC i konwencjonalne) z egzaminem,
  6. stażami zawodowymi u pracodawców.

Do końca czerwca 2019r. zrealizowano 8 godzin zajęć grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego po 2 godziny dla każdej z grup. W zajęciach wzięło udział 48 uczestników podzielonych na 4 grupy po 12 osób. Kontynuacja zadania nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

W maju 2019r. odbył się kurs SEP dla 20 uczestników projektu i zakończył się egzaminem oraz uzyskaniem uprawnień G1 do 1kV.

W maju i czerwcu 2019r. odbył się kurs AutoCAD podstawowy dla uczniów w wymiarze 30 godzin. Kurs został zorganizowany dla 3 grup po 12 uczestników i zakończył się egzaminem. Kurs Inventor podstawowy dla uczniów zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020.

W czerwcu 2019r. odbył się kurs AutoCAD dla nauczycieli. Kurs został zorganizowany dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych i zakończył się egzaminem wewnętrznym. Kurs Inventor dla nauczycieli zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020.

W maju oraz czerwcu 2019r. przeprowadzony został kurs operator maszyn skrawających konwencjonalnych dla 2 grup po 8 uczestników. Do końca czerwca przeprowadzono 16 godzin zajęć dla każdej z grup. Kontynuacja kursu, egzamin oraz kurs CNC nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

Nawiązano współpracę z firmami, które przyjmą uczestników projektu na 4-tygodniowy staż w okresie lipiec-sierpień 2019r. Trwają procedury związane z dopełnieniem formalności związanych z przyjęciem 16 uczestników na staż w zakładach pracy.

KURS AutoCAD dla uczniów

Foto Foto Foto

 

KURS operatora maszyn skrawających konwencjonalnych

Foto Foto Foto Foto Foto Foto

stopka